Low inbreeding program voor de siberische kat en neva masquerade (SIB en NEM)

 

Misbruik gaan we tegen

Een verwijzing naar het programma mag alleen als een sibeer gefokt is volgens de regels van het programma. Fokkers die onterecht het logo of een verwijzing gebruiken, zelfs na waarschuwing, zullen worden vermeld op deze pagina. Dit is om misbruik te voorkomen.

 

Voor vragen of voor het logo kun je terecht bij de programmabeheerders

Bettie Smaling: bsmaling@telfort.nl

Anna Schrotenboer: catterysibanna@gmail.com


Bettie en Anna zijn oprichters van het ‘Low inbreeding program’.

Dit programma wordt gesteund door Felikat (Fifé).